Assemblea ordinària de socis i sòcies

Pel proper dia 27 de febrer de 2018 està convocada l’Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra entitat, que se celebrarà a la Sala d’Actes de la nostra Associació (Carrer Dr. Balari i Jovany, 14) a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  1. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2017.
  1. Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic previst per l’any 2018.
  1. Aprovació, si s’escau, d’altes i baixes a la junta directiva.
  1. Informació sobre la proposta i l’estat del projecte de pacificació del C/ Gran de Sant Andreu.
  1. Informació sobre l’evolució del projecte de les Casernes de Sant Andreu.
  1. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2017 i projectes per l’any 2018. Es podran consultar a partir del dia 20 de febrer a secretaria de l’Associació de 18 a 20h i en la nostra pàgina web, www.avvsantandreu.cat
  1. Suggeriments, precs i preguntes.

Atesa la importància dels punts a tractar, es prega l’assistència del màxim nombre de socis.

Memòries 2017