Assemblea ordinària de socis i sòcies

Us informem que pel proper dia 19 de març de 2019 està convocada l’Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra entitat, que se celebrarà a la Sala d’Actes de la nostra Associació (Carrer Dr. Balari i Jovany, 14) a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  1. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018.
  1. Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic previst per l’any 2019.
  1. Informació sobre les propostes de l’AVV pel Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.
  1. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2018 i projectes per l’any 2019. Es podran consultar a partir del dia 4 de març a secretaria de l’Associació de 18 a 20h i en la nostra pàgina web, www.avvsantandreu.cat
  1. Eleccions reglamentàries a Junta, segons Estatuts. Les candidatures es poden presentar fins el dia 8 de març, de 18 a 20h, a secretaria de l’Associació.
  1. Suggeriments, precs i preguntes.

Atesa la importància dels punts a tractar, es prega l’assistència del màxim nombre de socis.

Memòries 2018

Propostes PAD 2019-2022