Assemblea ordinària de socis i sòcies

Us informem que pel proper dia 30 de març de 2020 està convocada l’Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra entitat, que se celebrarà per vídeoconferència a les 19:00 hores. Els socis que vulguin participar-hi han de posar-se en contacte amb nosaltres per apuntar-se i donar un correu electrònic. Podeu fer-ho per telèfon al 933459698 dimarts o dijous de 18 a 20h o al correu info@avvsantandreu.cat .

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  1. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2020.
  1. Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic previst per l’any 2021.
  1. Aprovació, si s’escau, d’altes i baixes a la junta directiva.
  1. Memòria d’activitats del 2020 i propostes pel 2021.
  1. Suggeriments, precs i preguntes. 

Atesa la importància dels punts a tractar, es prega l’assistència del màxim nombre de socis.

Memòries 2020 i Propostes 2021