Assemblea ordinària de socis i sòcies

Pel proper dia 28 de març de 2017 està convocada l’Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra entitat, que se celebrarà a la Sala d’Actes de la nostra Associació (Carrer Dr. Balari i Jovany, 14) a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2) Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2016.

3) Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic previst per l’any 2017.

4) Aprovació, si s’escau, d’altes i baixes a la junta directiva.

5) Informació sobre la proposta de pacificació de la Meridiana – Campanya Som Meridiana.

6) Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2016 i projectes per l’any 2017. La memòria i els projectes pel 2016 es podran consultar a partir del dia 22 de març a secretaria de l’Associació de 18 a 20h i en la nostra pàgina web, www.avvsantandreu.cat

7) Suggeriments, precs i preguntes.

Atesa la importància dels punts a tractar, es prega l’assistència del màxim nombre de socis.

Memòries d’activitats 2016