Bona Festa Major

Quan arriben aquestes dates de novembre, això ens indi­ca que la Festa Major ja és aquí un any més.

La present editorial vol donar-li la benvinguda i desit­jar-vos que aquests dies tots i totes us ho passeu molt bé amb totes les activitats que les entitats i comissions de carrers porta­ran a terme.

En aquesta edició, però, NO HI TROBAREU EL PROGRAMA COMPLERT D´ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR. La junta de la Comissió de Festes enguany no ens ha donat el permís per la seva publicació en aquesta revista.

El motiu que al·leguen és que nosaltres els fem competència a través de la publicitat comercial del CAP A PEUS, que tant ells com nosaltres necessitem per tirar endavant, nosaltres la revista i ells el butlletí de Festa Major.

És evident que la dura crisi econòmica dels darrers anys ho ha devastat tot, i el nostre comerç tradicional a peu de carrer evi­dentment també, amb la baixada de les vendes i amb les con­seqüències econòmiques que això comporta.

Aprofitem aquestes línies per AGRAIR a tots els comerços que ens donen cada mes la seva confiança, sense ells al CAP A PEUS li seria molt difícil de tirar endavant, quasi impossible.

L’AVV mai, i mai és MAI, hem volgut fer cap tipus de compe­tència a la Comissió de Festes. De fet l’AVV també forma part, com a entitat, de la Comissió de Festes des que es va iniciar la recuperació de la Festa Major. Cadascú fa la tasca que li pertoca el millor que sap i pot, i tots estem en el món associatiu i sabem les dificultats que això comporta.

Expressat tot això, que suposem que tothom pot estar-hi d’acord, el que sí que MANIFESTEM és el nostre MÉS ABSOLUT DES­ENCÍS I MALESTAR per com s’ha pres aquesta decisió per part de la junta Comissió de Festes.

Ningú els discuteix els seus drets de decisió i coordinació dels actes de les diferents activitats que porten a terme. Ara bé, ex­cepte comptades excepcions, el CAP A PEUS publicava el pro­grama de Festa Major des de la seva fundació, el 1980, gràcies a la confiança i respecte que sempre hi havia hagut entre dues entitats històriques i significatives. I des de feia molts anys ha­víem co-publicat els programes de Festa Major, on un no arri­bava, ho feia l’altre. Érem complementaris i la difusió arribava a més gent, ja que les tirades d’exemplars per motius econòmics no poden ser molt llargues.

L’any passat vam demanar reunir-nos amb la junta de la Comis­sió de Festes, per buscar un acord econòmic que contrarestés el perjudici que argumentaven. Però la decisió ja estava presa, i ja ens van avisar llavors que aquest any no ens donarien el Programa.

Tornem a repetir, el CAP A PEUS va complir 37 anys el passat mes d’octubre, sense cap interrupció, amb tots els seus defectes i algunes virtuts. Som la publicació més antiga d’aquestes carac­terístiques de la ciutat de Barcelona en pro i lluita per la nostra població. I tothom de la redacció hi treballa des de sempre des­interessadament.

També és la nostra Festa Major.

Honestament, no ens ho mereixíem.

Programa de Festa Major