Comissions

A més de les vocalies, per qüestions més puntuals l’AVV engega Comissions de treball. Aquestes Comissions són les encarregades de seguir projectes concrets i a les seves reunions hi poden assistir membres de la junta, tècnics i veïns/es interessats/des. En alguns casos les Comissions treballen també amb altres entitats de Sant Andreu i/o d’altres territoris.