Casernes

Com és lògic en un espai com aquest, ha estat sempre objecte de la nostra reivindicació. Fa deu anys que l’AVV lluita per la finalització del projecte, fent especial incidència en una escola bressol, una residència de gent gran, la zona verda i l’habitatge protegit. Participem a les Comissions de seguiment del projecte per incidir en el seu desenvolupament i defensem les postures acordades en l’assemblea de l’entitat.

Imatges