Concentració reivindicativa sociosanitari

El centre Sociosanitari Isabel Roig situat a Casernes Sant Andreu, inaugurat el novembre del 2014, disposa de 235 llits d’hospitalització sociosanitària. És gestionat per BLAUCLINIC (centre concertat i de gestió privada amb ànim de lucre).
Aquest centre arrossega des de la seva obertura una estela de queixes i reclamacions per part d’usuaris/es i familiars (un servei de rehabilitació deficient, baixa qualitat dels menjars, poca atenció mèdica i manca de personal en general) fins al punt que quan a algunes famílies se’ls planteja ingressar a un familiar a Isabel Roig diuen que “ni parlarne”.
LA COORDINADORA D’ENTITATS SAP MUNTANYA juntament amb la COMISSIÓ DE SALUT DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU hem traslladat des del primer moment a les diferents direccions del centre, al Consorci Sanitari de Barcelona ( conformat per la Generalitat i l’Ajuntament) i a la gerència de BlauClinic totes les queixes que hem
anat recollint al llarg dels anys, però a dia d’avui sembla que la qualitat assistencial no
ha millorat.
Com a entitats en defensa dels serveis sanitaris públics ens REAFIRMEM en què l’atenció sociosanitària i d’equipaments residencials per a malalts i gent gran, no poden ser gestionades per empreses privades. Quan el Departament de Salut externalitza serveis i es donen a la iniciativa privada, el resultat és una precarització de
les condicions laborals de les treballadores amb menys recursos i menys personal, factors que afecten negativament a la qualitat assistencial i al dret dels malalts a tenir una atenció digna. Tot plegat amb una opacitat i manca de transparència escandalosa per part de les institucions sanitàries.

EXIGIM TRANSPARENCIA I CONTROL PÚBLIC DEL SOCIOSANITARI ISABEL ROIG.
ELS DINERS PÚBLICS NO PODEN ANAR A MANS PRIVADES

COMUNICAT