MÉS QUE MAI SANITAT PÚBLICA SÍ O SÍ ATENCIÓ PRIMÀRIA

Avui usuaris, usuàries i professionals ens concentrem davant dels Centres d’Atenció Primària arreu de
Catalunya.
Hi ha molts motius i necessitats per fer-ho, no calen justificacions. L’Atenció Primària ja estava
infrafinançada i amb pocs recursos abans de la pandèmia de la covid i amb aquesta situació
sobrevinguda han quedat paleses totes les mancances que es venien arrossegant.
Els professionals van ser sotmesos a situacions de risc per la seva salut i també la ciutadania hem vist
com s’han tancat alguns CAPs i la meitat dels consultoris locals, alguns dels quals inexplicablement
segueixen sense obrir amb greus repercussions en l’accés de la població als serveis sanitaris bàsics, en
especial per a les persones grans i amb més problemes de salut.
Es va instal·lar un model assistencial enfocat en visites telefòniques. Només es feien presencials en
aquells casos de màxima urgència, provocant incertesa i desconcert en la població i que avui en dia
encara perdura.

Per tot això demanem:

1. Recuperació de les visites presencials a criteri del pacient. No a les barreres d’accés a les visites.
2. Recuperació de la metgessa i la infermera de referència preservant la longitudinalitat en
l’atenció.
3. Reobertura de tots els CAPs i Consultoris locals.
4. Destinar el 25% del pressupost de Salut per als Equips d’Atenció Primària.
5. Millora dels equips tecnològics, la comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes
administratives o de seguiment a criteri del pacient i professional.
6. Garantir els serveis de suport als Equips d’Atenció Primària per a una òptima atenció a la
ciutadania: comunicació fluida amb serveis hospitalaris, implantació a tot el territori del
programa de Salut Mental de suport a la Primària, rehabilitació, podologia i altres.
7. Consolidació del personal administratiu, reforçar la tasca de la treballadora social, augment del
personal d’infermeria i recuperació del personal mèdic perdut els últims anys
8. Homologació laboral i salarial de totes les persones que treballen en entitats al servei públic en
condicions dignes i acabar amb les diferents formes de precarietat laboral existent.
9. Posar en marxa Consells de Participació en cada Àrea Bàsica de Salut amb representació de
pacients i ciutadania com a instrument per millorar la transparència, la qualitat dels serveis i la
gestió dels centres. Les decisions dels Consells de Participació han de tenir caràcter vinculant.
10. Programes d’atenció comunitària per a un enfocament globalitzador dels problemes de salut,
intervenint en els condicionants socials de la salut.
Sense una Atenció Primària forta no hi pot haver un Sistema Públic de Salut de qualitat, equitatiu i
resolutiu. Ens hi va la salut i la vida.

Sense una Atenció Primària forta no hi pot haver un Sistema Públic de Salut de qualitat, equitatiu i
resolutiu. Ens hi va la salut i la vida.

Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya

Marea Blanca