Pediatria al CAP Meridiana

Hem engegat una recollida de firmes per recuperar la pediatria al CAP Meridiana. Amb l’entrada en funcionament del CAP Casernes es van repartir serveis, i la pediatria es va unificar a Casernes. La distància de quasi 2 quilòmetres implica la necessitat d’utilitzar el transport públic o privat quan els nostres infants han de rebre atenció sanitària mínimament urgent. Els serveis de pediatria, d’analítiques i d’urgències es troben a molta distància de les nostres llars i dels centres educatius dels nostres fills, fent molt difícil la conciliació familiar.

Que els membres d’una mateixa família no puguin ser atesos en un únic centre suposa un inconvenient important, especialment per les famílies amb nens petits que sovint han de ser atesos simultàniament pel mateix problema de salut. Els nens de pares separats amb custòdia compartida només són atesos al seu CAP de referència, en funció del seu domicili d’empadronament, tot i que els infants tinguin dos domicilis habituals, sovint allunyats entre si. En no poder ser atesos de la mateixa manera al centre proper a cada domicili es veuen obligats a acudir d’urgències, patint així i incrementant la saturació del servei.

Les persones que vulguin signar poden anar a les AAVV Sant Andreu de Palomar i Sant Andreu Nord-Tramuntana, a la botiga Abans morta que sencilla (plaça comerç), la botiga El petit rusc (Rubén dario), a la farmàcia Busquets (dalt de tot de Pons i Gallarza ) i a l’estanc de riera de Sant Andreu amb Meridiana.
Aquest divendres 4 de maig de 16h a 18 h aprox estarem amb la paradeta a l’escola Jesús Maria (davant de Sant Andreu arenal). Podeu descarregar el full de signatures de l’enllaç:

Full recollida de firmes