ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES

Us informem que pel proper dia 29 de setembre de 2020 està convocada l’Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra entitat, que se celebrarà per vídeoconferència a les 19:00 hores. Els socis que vulguin participar-hi han de posar-se en contacte en contacte amb nosaltres per apuntar-se i donar un correu electrònic.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  1. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019.
  1. Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic previst per l’any 2020.
  1. Informació sobre el projecte de reforma de la Meridiana.
  1. Informació sobre les novetats en el projecte de l’estació Sant Andreu Comtal.
  1. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2019 i projectes per l’any 2020. Es podran consultar a partir del dia 23 de setembre a secretaria de l’Associació de 18 a 20h i a la nostra pàgina web, www.avvsantandreu.cat
  1. Suggeriments, precs i preguntes.

Atesa la importància dels punts a tractar, es prega l’assistència del màxim nombre de socis.

Memòries 2019