Al·legació habitatge Casernes

Al Consell Plenari del passat 29 de març de 2019 de l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar destinar a venda en dret de superfície i/o coohabitatge diferents soalrs de la ciutat enlloc de a lloguer assequible. Entre aquests n’hi ha dos a les Casernes de Sant Andreu. Per aquesta raó l’AVV hem fet al·legacions reclamant:

  1. Destinar els solars ubicats a Sant Andreu de Palomar a promocions de lloguer assequible.

  2. Que les promocions les porti a terme el propi Ajuntament de Barcelona a través dels seus operadors.

  3. Que l’adjudicació dels habitatges de lloguer assequible s’assignin pel mateix Ajuntament de Barcelona a les persones inscrites al Registre de Sol·licitants amb protecció oficial.

Podeu consultar les al·legacions complertes aquí: