Sant Andreu x Viure (TGV)

L’arribada del TGV comporta la cobertura del llit de vies que separa Sant Andreu i Bon Pastor, cobertura que es paga amb la venda del sòl per fer habitatge privat. Això ha fet que amb l’esclat de la bombolla immobiliària el projecte hagi quedat encallat. Entre altres problemes, l’aturada de les obres ha deixat carrers com Andana de l’estació amb un mur davant de casa, i una estació de Sant Andreu Comtal totalment inacceptable pel que fa a la seva accessibilitat.

Fa molts anys que lluitem perquè aquest Pla urbanístic tingui una bona qualitat. Encara queden moltes coses que no han estat recollides: queden trams immensos de vies al descobert, el vial segregat de sortida de l’estació segueix anant al descobert, la cota del parc segueix sent uns metres més alta en diferents punts respecte als carrers existents, no es preveu que es puguin plantar arbres damunt la llosa de cobertura. Ens preocupa l’impacte de trànsit que pot suposar pel barri.

Imatges