Meridiana

Les Associacions de Veïnes i Veïns volem posar de relleu la problemàtica que suposa l’Avinguda Meridiana per als nostres barris. Els punts que suposen els principals problemes són que ha de deixar de ser una Autopista, falta prioritzar el transport públic i la bicicleta, és un espai deshumanitzat i falten solucions per un mur innecessari, i per tant esperem que es trobin solucions per a tots ells.

L’Avinguda Meridiana ha de ser un eix cívic de referència a la nostra ciutat. Aprofitem aquesta nova etapa municipal perquè La Meridiana es converteixi en un revulsiu pels nostres barris i deixi de ser un problema per als veïns i veïnes.

Imatges