Vocalia d’Educació

L’educació pública, universal i gratuïta és un dels pilars de l’estat del benestar més important. Hem reivindicat escoles, instituts, llars d’infants al llarg de tota la nosta història. Participem en el Consell Escolar del Districte, i conjuntament amb la Coordinadora d’AMPAs i en contacte amb directors de diverses escoles, treballem per demanar i buscar solucions al desequilibrat repartiment de les diferents tipologies d’alumnat entre les escoles de Sant Andreu.